Dwa ciala spotykane w czerwonych krwinkach nosza nazwe aglutynogenów A i B

Dwa ciała spotykane w czerwonych krwinkach noszą nazwę aglutynogenów A i B i one właściwie decydują o przynależności krwi do danej grupy. W surowicy krwi stwierdzono zaś dwa odpowiadające przeciwciała izoprzeciwciała, zwane antyalianty – B, oznaczone greckimi literami ai. W krwinkach czerwonych mogą się znajdować albo jeden aglutynogen, to jest A lub B grupa A lub B, albo oba aglutynogeny, to jest A i B grupa AB, albo też krwinki mogą nie zawierać żadnych aglutynogenów grupa O. W osoczu krwi może być jedna aglutynina, to jest w grupie A aglutynina , w grupie zaś B aglutynina a albo obie aglutyniny, to jest jak w przypadku grupy 0, albo też może ich nie być wcale, jak to widzimy w grupie AB. Sklejanie się krwinek następuje wtedy, kiedy aglutynogen zwiąże się z odpowiednią aglutyniną skierowaną przeciwko temu aglutynogenowi, np. aglutynogen A z aglutyniną a, aglutynogen B z aglutyniną. Normalnie we krwi zjawisko to nie występuje, gdyż według prawa biologicznego homologiczna aglutynina i aglutynogen nie mogą istnieć obok siebie w tej samej krwi. W warunkach fizjologicznych jedna lub obie aglutyniny znajdują się tylko wtedy w osoczu danej krwi, gdy nie ma odpowiednich dla nich aglutynogenów. Jeżeli krew grupy A przetoczyć osobie z grup B, wówczas aglutyniny a zawarte u biorcy spowodują zlepianie się krwinek grupy A. Podobnie dzieje się, jeżeli przetoczymy krew grupy B osobie z grupą A. Również, jeżeli przetoczymy krew grupy A lub B osobie z grupą O, wówczas aglutyniny są zawarte w surowicy biorcy grupy zlepiają krwinki dawcy. [podobne: cięcina eu, koronografia powikłania, plamica krwotoczna ]

Powiązane tematy z artykułem: cięcina eu koronografia powikłania plamica krwotoczna