Etiologia procesów patologicznych

Wiemy np. , że bez prątka gruźlicy nie może powstać gruźlica, jednak po zakażeniu powstanie i przebieg choroby – zarówno w objawach klinicznych jak i morfologicznych – w dużej mierze zależy od wielu warunków zewnętrznych, jak odżywianie, rola mieszkania, charakter pracy i inne. Efekt więc wywołany bodźcem przyczynowym może być bardzo zmienny, gdyż bodziec wywołujący proces patologiczny może działać tylko w ściśle ustalonych warunkach, które mogą albo zwiększyć, albo zmniejszyć, albo wreszcie zniszczyć działanie bodźca. Te warunki same w sobie mogą być zupełnie przygodne i związane z oddziaływaniem na ustrój środowiska zewnętrznego. Że warunki zewnętrzne wpływają na przejaw działania bodźca, można wykazać doświadczalnie. Jeżeli wstrzykniemy żabie zarazki cholery, to nie stwierdzimy żadnych objawów patologicznych; jeżeli zaś żabę podgrzejemy w cieplarce, to zarazek cholery wywoła chorobę. Etiologia procesów patologicznych sprowadza się do poznania zarówno przyczyny jak i całego zespołu warunków, w których czynnik chorobotwórczy wywiera swoje działanie na ustrój. [przypisy: acc optima ulotka olsztyn, aknemycin plus cena, acc optima ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: acc optima ulotka aknemycin plus cena skaza krwotoczna naczyniowa