Hemoglobina

Jeżeli krążenie krwi w płucach zwolni się znacznie w związku z osłabieniem czynności mięśnia sercowego i wystąpi zastój, to powstaje również zmniejszone nasycenie krwi tlenem oraz głód tlenowy w tkankach hypoxia. Hemoglobina, która wtedy nie zostaje dostatecznie nasycona tlenem i zamieniona na eksyhemoglobinę, krąży, jako zredukowana i nadaje niebieskawy odcień skórze i błonom śluzowym, słowem występuje sinica cyanosis. Istnieje jeszcze inny pogląd na powstawanie duszności w chorobach serca. Opiera się on na spostrzeżeniach, że u chorych z niewydolnością krążenia nie zawsze stwierdza się we krwi niedobór tlenu i nadmiar dwutlenku węgla, a mimo to istnieje duszność. Wchodzi w tych przypadkach w grę pobudzenie ośrodka oddechowego na drodze odruchowej z płuc. Przyczyną wystąpienia odruchu są zarówno zmiany czynnościowe w ścianach pęcherzyków płucnych, jak i przepełnienie krwią naczyń płucnych. Impulsy ze ścian pęcherzyków i naczyń płucnych przenoszą się na ośrodek nerwu błędnego i ośrodek oddechowy, wskutek zaś pobudzenia tego nerwu obkurcza się mięśniówka drobnych oskrzeli wywołując duszność podobną do duszności w dychawicy oskrzelowej. Duszność w chorobach serca występuje nawet po małych wysiłkach, CD nazywamy dusznością wysiłkową. Duszność wysiłkowa chorych na serce jest objawem prawie stałym i zjawia się po każdym wysiłku fizycznym, jako zjawisko adaptacyjne z podrażnienia ośrodka oddechowego. [podobne: agnieszka precz instagram, almea cena, gizinscy bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: agnieszka precz instagram almea cena gizinscy bydgoszcz