Klonowa immunoglobulina przeciwko lizoli-pidom w genomie szpiczaka ad 6

Dane te pokazują, że klonalna immunoglobulina reaguje z bioaktywnym lizolitem u prawie jednej trzeciej pacjentów ze sporadycznym MGUS lub szpiczakiem, a kohorty pacjentów z gammopatiami reagującymi na lipidy mogą mieć wyraźny profil kliniczny. Dyskusja
Zrozumienie antygenowej reaktywności klonalnej immunoglobuliny nie tylko ma bezpośredni wpływ na antygenowe pochodzenie szpiczaka, ale może również prowadzić do nowych strategii zapobiegania lub leczenia klinicznego raka poprzez celowanie w leżący u jego podstaw antygen. Długotrwała stymulacja antygenowa może w zasadzie również sprzyjać niestabilności genomu w szpiczaku poprzez angażowanie deaminaz cytydyny. [21] W gammopatii związanej z chorobą Gauchera redukcję LGL1 można osiągnąć za pomocą terapii zmniejszających stężenie substratu.22 Karmienie eliglustatem do GBA1 – / – myszy z klonalnymi immunoglobulinami doprowadziły do zmniejszenia liczby przeciwciał anty-LGL1 (Figura 2F), jak również do zmniejszenia immunoglobuliny klonów in vivo (Figura 2G), co wskazuje, że gammopatia związana z chorobą Gauchera może być ukierunkowana przez zmniejszenie antygen. Dane te są również zgodne z ostatnimi ustaleniami dotyczącymi zmniejszonego ryzyka raka komórek B z redukcją substratu w innym modelu choroby Gauchera.23
Rozregulowanie lizoli- pidów opisano także w kontekście otyłości24. Wykazano, że ryzyko szpiczaka jest wyższe u osób otyłych niż u osób o prawidłowej masie ciała 1, a otyłość wywołana dietą promuje szpiczaka stan u myszy.25 Konieczne są dalsze badania w większych kohortach, aby potwierdzić korelacje kliniczne i lepiej zdefiniować genetykę szpiczaka reagującego na lipidy. Konieczne są badania kliniczne, aby ocenić, czy zmiana poziomów bioaktywnych lipidów może wpływać na historię naturalną gammopatii ze swoistością dla takich lipidów.
[więcej w: starcom głogów, gizinscy bydgoszcz, zwiedzak ]

Powiązane tematy z artykułem: gizinscy bydgoszcz starcom głogów zwiedzak