Kompensacja ze strony naczyn stwarza warunki ulatwiajace czynnosc serca

Kompensacja ze strony naczyń stwarza warunki ułatwiające czynność serca. Duszność w osłabieniu kurczliwości mięśnia sercowego powstaje duszność dyspnoe jako wyraz pobudzenia ośrodka oddechowego przez nagromadzony w nadmiarze dwutlenek węgla. Nagromadzenie dwutlenku węgla we krwi i przesunięcie pH w samym ośrodku oddechowym w stronę kwaśną pochodzi stąd, że w związku ze zwolnieniem krążenia w krwiobiegu, zwłaszcza małym, wymiana gazów pomiędzy krwią a płucami jest upośledzona. Pociąga to za sobą upośledzenie wymiany gazów pomiędzy krwią a tkankami, dotyczy również tkanki mózgowej i ośrodka oddechowego. Wtedy w ośrodku oddechowym nagromadzaj ą się kwaśne wytwory przemiany materii, które go podrażniają. Duszność, więc w chorobach serca jest pochodzenia ośrodkowego. Największą duszność widzimy w osłabieniu komory prawej, zwłaszcza po wysiłkach. W przewlekłych zastojach w płucach dołącza się jeszcze rozrost w nich tkanki łącznej i w związku z tym zmniejszenie się powierzchni oddechowej płuc z powodu uciśnięcia pęcherzyków płucnych. Duszność odgrywa pewną rolę w regulacji stężenia dwutlenku węgla we krwi, wzmożone, bowiem oddychanie usuwa z ustroju nadmiar dwutlenku węgla i utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Prócz tego wzmożone oddychanie wzmaga prężność tlenu w powietrzu pęcherzykowym, przez co nasycanie krwi tlenem jest sprawniejsze. [hasła pokrewne: skaza naczyniowa, koronografia powikłania, agnieszka precz instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: agnieszka precz instagram koronografia powikłania skaza naczyniowa