Laminektomia plus fuzja a laminektomia sama w przypadku spondylolistycznego odcinka lędźwiowego cd

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli radiografia wykazała niestabilność lędźwiową (ruch o wartości> 3 mm na poziomie piszczelowania, mierzony na zdjęciach kręgosłupa lędźwiowego kręgosłupa z poszerzeniem giętkim), jeśli według oceny chirurga ocenił on niestabilność lędźwiową z powodu mechaniczny ból dolnego odcinka kręgosłupa z obciążeniem osiowym kręgosłupa, jeśli wcześniej wykonano operację kręgosłupa lędźwiowego, lub jeśli chorują na klasę IV lub wyższą wg American Society of Anesthesiologists (ASA) (w klasach od I do VI oraz w wyższych choroba układowa). Pacjenci byli badani i zapisywani przez koordynatorów próbnych w każdym miejscu. Utworzono panel 10 ekspertów chirurgów kręgosłupa, aby przejrzeć krótką kliniczną winietę oraz cztery wystandaryzowane obrazy rezonansu radiograficznego i magnetycznego dla każdego pacjenta, aby ocenić przydatność do randomizacji. To nowatorskie podejście wydawało się zwiększać zgodę pacjenta na randomizację (patrz Dodatek Dodatek) .8,9 Zdjęcia rezonansu radiograficznego i magnetycznego od każdego pacjenta były recenzowane centralnie przez dwóch neuroradiologów i jednego neurochirurga w celu weryfikacji zwyrodnieniowego zwężenia kanału lędźwiowego z kręgozmyk bez przepukliny dysku. Ponadto niezależny przegląd radiologiczny pooperacyjnych tomograficznych tomografii komputerowej potwierdził zgodność z protokołem badania.
Interwencje
Wszyscy pacjenci przeszli albo sam dekompresję (dekompresyjną grupę), albo dekompresję z zespoloną instrumentalnie postacią boczną (grupa fuzyjna) na pojedynczym poziomie spondylolistezy. Dekompresja została przeprowadzona za pomocą kompletnej laminektomii z częściowym usunięciem przyśrodkowego złącza stawu.10,11 Pacjenci z grupy fuzji przeszli laminektomię lędźwiową, a także wszczepienie śrub szypułkowych i prętów ze stopu tytanu na poziomie listew, z kośćmi przeszczep zebrany z grzebienia biodrowego.12,13 W badaniu SLIP nie uwzględniono białka morfogenetycznego kości, urządzeń międzylaboratoryjnych ani minimalnie inwazyjnych technik umieszczania przezskórnych śrub szypułkowych. Wszyscy chirurdzy rutynowo wykonywali obie operacje testowane w badaniu; każdy z chirurgów wykonał co najmniej 100 laminektomii i 100 fuzji boczno-bocznych dla spondylolistycznego odcinka lędźwiowego przed przystąpieniem do badania SLIP.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędową miarą wyniku była zmiana wyniku sumarycznego składnika fizycznego SF-36 w 2 lata po operacji. Minimalna istotna klinicznie różnica, określona na podstawie wcześniejszych badań, została wstępnie określona jako 5 punktów.14,15 Drugą miarą wyniku była zmiana swoistego dla choroby wyniku ODI (zakres od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazujące na większą niepełnosprawność związaną z bólem pleców) .16 Minimalna klinicznie istotna różnica dla ODI wynosiła 10 punktów.15,17,18 Wstępne oceny kliniczne przeprowadzono podczas rutynowych wizyt ambulatoryjnych po 1,5 miesiącu i 3 miesiącach przez niezależnego koordynatora badania, który nie był świadomy hipotezy badania. Po upływie 3 miesięcy każdemu pacjentowi przesłano zweryfikowane narzędzia oceny wyników (SF-36 i ODI), które następnie uzupełniły i zwróciły. Koordynator badania próbował skontaktować się z pacjentem co najmniej trzy razy, aby poprawić zachowanie pacjenta
[podobne: skaza krwotoczna naczyniowa, starcom głogów, skaza naczyniowa ]

Powiązane tematy z artykułem: skaza krwotoczna naczyniowa skaza naczyniowa starcom głogów