Najczestsza postacia nadwrazliwosci bywa odczyn anafilaktyczny

Spośród czynników pochodzenia wewnętrznego należy wymienić wstrząsy poprzetoczeniowe, związane z ustrojem biorcy. Jest to wzmożona odczynowość ustroju biorcy spowodowana a obecnością przeciwciał na czynnik Rh, z niektórymi chorobami zakaźnymi i tak zwaną osobniczą nadwrażliwość. Najczęstszą postacią nadwrażliwości bywa odczyn anafilaktyczny skutkiem poprzednio wykonanych przetaczań lub wprowadzenia białka drogą pozajelitową. Objawia się on gorączką, pokrzywką i eozynofilią. Odczyn koloidoklastyczny występuje u osób uczulonych na białko wprowadzonej krwi skutkiem niezgodności biologicznej białek osocza krwi przetoczonej z osoczem chorego. Odczyn ten jako wstrząsowy występuje z reguły, bardziej zaś burzliwie u osób wyniszczonych i gorączkujących prowadząc do wytrącenia się składników przetoczonego osocza. Objawia się to dreszczami, gorączką szybkim tętnem. Taki odczyn może przebiegać w różnym nasileniu. [więcej w: medincus szczecin, polszlif, endometrioza wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza wikipedia medincus szczecin polszlif