Niskie stężenia tyreotropiny w surowicy jako czynnik ryzyka migotania przedsionków u osób starszych cd

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich osobników razem, a także po wykluczeniu osób przyjmujących preparaty hormonu tarczycy w 15. badaniu oraz tych z historią nadczynności tarczycy przed rokiem 1978-1980. Wszystkie wartości P opierają się na analizie dwustronnej. Wyniki
Częstość migotania przedsionków
Tabela 1. Tabela 1. Stężenia tyreotropiny w surowicy w okresie od 1978 r. Do 1980 r. Oraz częstość migotania przedsionków (AF) w ciągu następnych 10 lat. Podczas 10-letniej obserwacji migotanie przedsionków rozwinęło się u 192 osób. Całkowita skorygowana względem wieku stawka wynosiła 12 na 1000 osobo-lat (Tabela 1).
Początkowe stężenie tyreotropiny w surowicy i występowanie migotania przedsionków
Rycina 1. Skumulowana częstość występowania migotania przedsionków wśród osób w wieku 60 lat lub starszych, zgodnie z wartościami stężenia tyreotropiny w surowicy na linii podstawowej. Niskie wartości tyreotropiny w surowicy określono jako . 0,1 mU na litr; nieznacznie niskie wartości,> 0,1 do 0,4 mU na litr; normalny,> 0,4 do 5,0 mU na litr; i wysoki,> 5,0 mU na litr.
Wśród osób z niskimi stężeniami tyreotropiny w surowicy (. 0,1 mU na litr) w okresie od 1978 r. Do 1980 r. Skumulowana częstość występowania migotania przedsionków po 10 latach wynosiła 28% (ryc. 1); porównywalne wskaźniki w innych grupach wynosiły 16 procent w grupie z nieznacznie niskimi wartościami stężenia tyreotropiny w surowicy, 11 procent w grupie z prawidłowymi wartościami i 15 procent w grupie o wysokich wartościach. Skorygowana wiekiem częstość migotania przedsionków w grupie z niskimi stężeniami tyreotropiny w surowicy była istotnie wyższa niż w grupie z prawidłowymi stężeniami (P = 0,005) (Tabela 1). Nie było istotnego trendu w tym samym kierunku dla grup o nieznacznie niskiej surowicy-tyreotropinie i wysokiej surowicy-tyreotropiny.
Tabela 2. Tabela 2. Stężenia tyreotropiny w surowicy w okresie od 1978 r. Do 1980 r. I względne ryzyko migotania przedsionków, zi bez wykluczenia pacjentów poddawanych terapii hormonem tarczycy. Po skorygowaniu wyników o wiek i płeć oraz o obecności innych znanych czynników ryzyka migotania przedsionków, w tym palenia tytoniu, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, przerostu lewej komory, zawału mięśnia sercowego, zastoinowej niewydolności serca i szmeru sercowego, względne ryzyko nowości migotanie przedsionków w grupie niskiego stężenia w surowicy i tyreotropinie wynosiło 3,1 (przedział ufności 95%, 1,7 do 5,5), znacząco różniło się (P <0,001) od stężenia w grupie zdrowej surowicy-tyreotropiny (tabela 2). Po korekcie osoby, u których występowały nieznacznie niskie stężenia tyreotropiny w surowicy, wykazywały nieco większe ryzyko niż osoby o normalnych stężeniach (względne ryzyko, 1,6; P = 0,05). Wyłączenie pacjentów otrzymujących terapię hormonami tarczycy w 15. badaniu miało jedynie ograniczony wpływ na względne ryzyko w każdej z grup z nieprawidłowymi stężeniami tyreotropiny w surowicy (Tabela 2). Co więcej, wykluczenie osób z nadczynnością tarczycy nie miało wpływu na grupę niskiego stężenia w surowicy i tyreotropiny w porównaniu z prawidłową grupą surowicy i tyreotropiny (ryzyko względne, 2,4; przedział ufności 95%, 1,3 do 4,8; P = 0,007). .
Stosunek tyroksyny w surowicy do surowicy Tyreotropina i późniejsze migotanie przedsionków
Pacjenci w grupie niskiego stężenia w surowicy i tyreotropinie mieli znacząco wyższe średnie (. SD) stężenie tyroksyny w surowicy (8,9 . 2,4 .g na decylitr [115 . 31 nmoli na litr]) niż w grupie zdrowej surowicy-tyreotropiny (7,3 . 1,7 .g na decylitr [94 . 22 nmoli na litr]; P = 0,001) w 15. badaniu
[patrz też: lignocainum hydrochloricum, koronografia powikłania, herbapect ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: herbapect ulotka koronografia powikłania lignocainum hydrochloricum