Niskie stężenia tyreotropiny w surowicy jako czynnik ryzyka migotania przedsionków u osób starszych czesc 4

Spośród 25 osób w grupie niskiego stężenia w surowicy i tyreotropinie, które nie przyjmowały hormonu tarczycy, stężenie tyroksyny w surowicy mieściło się w granicach normy w 21. Nie stwierdzono związku między stężeniem tyroksyny w surowicy a występowaniem migotania przedsionków w badaniu grupa jako całość (P = 0,71 z korektą dla wieku, P = 0,60 z korektą dla wieku i czynników ryzyka). Po skorygowaniu stężenia tyroksyny w surowicy względne ryzyko migotania przedsionków u osób w grupie niskiego stężenia w surowicy i tyreotropinie wynosiło 3,0 (przedział ufności 95%, 1,7 do 5,5; P <0,001). Kliniczna nadczynność tarczycy i leczenie hormonem tarczycy u osób, u których rozwinęło się migotanie przedsionków
Spośród 13 osób z grupy niskiego poziomu surowicy i tyreotropiny, u których w 10-letnim okresie obserwacji wystąpiło migotanie przedsionków, tylko 2 miało kliniczną nadczynność tarczycy w tym samym okresie. Tylko u jednego z nich, u których wystąpiła nawrotowa nadczynność tarczycy Gravesa, która była wcześniej skutecznie leczona, nadczynność tarczycy pojawiła się w tym samym czasie, co migotanie przedsionków. Ta osoba była również jedyną z 13 osób, która miała stężenie tyroksyny w surowicy powyżej 10 .g na decylitr (129 nmol na litr) w 15. badaniu; Stężenie tyroksyny w surowicy w tym czasie wynosiło 14,4 .g na decylitr (185 nmol na litr). Druga osoba, u której później występowała nadczynność tarczycy, miała stężenie tyroksyny w surowicy wynoszące 10,0 .g na decylitr (129 nmol na litr) w 15. badaniu. U czterech innych osób, dwóch w grupie niskiego stężenia w surowicy i tyreotropinie oraz po jednym w grupie o słabym i prawidłowym stężeniu surowicy-tyreotropiny, po 15 badaniu wystąpiła nadczynność tarczycy, ale nie stwierdzono migotania przedsionków podczas obserwacji. Kropka.
Ogółem tylko 2 z 192 pacjentów z migotaniem przedsionków miało spontaniczną nadczynność tarczycy; obaj mieli niskie stężenie tyreotropiny w surowicy podczas 15. badania. Czterech z 57 pacjentów, którzy rozpoczęli przyjmowanie hormonu tarczycy podczas okresu obserwacji, miało również migotanie przedsionków, z których 3 było wśród 28 osób w grupie wysokiego stężenia surowicy i tyreotropiny, którzy rozpoczęli terapię tarczycy w tym okresie.
Niskie stężenia tyreotropiny w surowicy u osób bez migotania przedsionków
Czterdziestu sześciu pacjentów w grupie niskiego stężenia w surowicy i tyreotropinie nie miało ani migotania przedsionków, ani jawnej nadczynności tarczycy podczas okresu obserwacji. Trzydziestu z 46 pacjentów przyjmowało hormon tarczycy w czasie 15 badania. Żadne dalsze dane dotyczące stężenia tyreotropiny w surowicy nie były dostępne dla 10 z 46. Wśród pozostałych 36 osobników, 19 miało stężenie tyreotropiny w surowicy wynoszące 0,1 mU na litr lub mniej w co najmniej jednej kolejnej okazji, a 6 innych miało stężenia 0,2 mU na litr lub niższy co najmniej raz; 19 miało również co najmniej jedno następne stężenie tyreotropiny w surowicy w normalnym zakresie.
Dyskusja
Obecnie dostępne są czułe testy na obecność tyreotropiny w surowicy21, pozwalające na odróżnienie wartości prawidłowych od podnormalnych i określenie stopnia zahamowania wydzielania tyreotropiny. Osoby z niskim stężeniem tyreotropiny w surowicy, ale bez klinicznych objawów nadczynności tarczycy, można obserwować w przypadku objawów (takich jak migotanie przedsionków), które zwykle wiążą się z jawną nadczynnością tarczycy
[podobne: cięcina eu, koronografia powikłania, antybiotyk klabax ]

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyk klabax cięcina eu koronografia powikłania