OSLABIENIE PRACY SERCA

OSŁABIENIE PRACY SERCA Osłabienie pracy serca sprowadza się do zmniejszenia jego objętości wyrzutowej co zależy od rozmaitych przyczyn. Jedną z nich jest niedostateczny dopływ krwi do serca w okresie jego rozkurczu. • Najczęściej widzimy to w przypadkach niedostatecznego wypełnienia naczyń krwionośnych, w zwężeniu ujść przedsionkowo-komorowych, a także przy uciśnięciu serca. W doświadczeniu osłabienie czynności serca tego rodzaju można wywołać upustem krwi. Przy małej stracie krwi ciśnienie tętnicze spada. i zmniejsza się objętość wyrzutowa serca przy zachowanej objętości minutowej w związku z przyśpieszeniem czynności serca, jako wyrazu-zjawiska kompensacyjnego. Duża strata krwi powoduje większe zaburzenia hemodynamiczne, które nie mogą już być skompensowane przez przyśpieszenie czynności serca. Objętość minutowa serca spada wtedy równolegle do spadku objętości wyrzutowej, serce nie odżywia się dostatecznie i zaczyna rozwijać się osłabienie jego czynności. Tego rodzaju niewydolność serca widzimy również w ucisku żył próżnych i większych zakrzepach prawego serca. Niedostateczność pracy, serca powstaje także wskutek większego zwężenia lewego ujścia przedsionkowo- komorowego. [patrz też: flegatussin, fenspogal cena, endometrioza wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza wikipedia fenspogal cena flegatussin