przerosly miesien sercowy wykazuje mniejsza zdolnosc przystosowania sie do zwiekszonej pracy

Również klinika poucza, że osoby z przerosłym sercem wykonują ciężką pracę fizyczną i wytrzymują choroby zakaźne, mimo że serce ich jest wtedy obciążone dodatkową pracą. Głębsze jednak badania stwierdzają, że przerosły mięsień sercowy wykazuje mniejszą zdolność przystosowania się do zwiększonej pracy dzięki zmianom charakteru dynamicznego, serce, bowiem przerosłe rozciąga się bardziej niż normalne przy tym samym dopływie do niego krwi. W związku z tym traci ono niepotrzebnie więcej energii w celu wykonania skurczu i wyrzucenia krwi do naczyń. Wskutek tego szybciej powstaje osłabienie siły mięśnia sercowego, czemu sprzyja gorsze jego odżywianie i zmiana metabolizmu, naczynia, bowiem odżywiające serce nie mogą nadążyć za przerostem tkanki mięśniowej. Dlatego też serce wykazujące przerost patologiczny łatwiej wyczerpuje się przy dodatkowym dłuższym obciążeniu go pracą i powstaje zjawisko niewyrównania decompensatio , Wiemy także, że jeżeli serce jest przerosłe i nie wykazuje jeszcze cech niewydolności, to i wtedy stwierdza się zaburzenia jego metabolizmu, zwłaszcza przemiany węglowodanowej, co jest związane z gorszym jego ukrwieniem nie nadążającym za przerostem. Każdy, więc przerost serca należy odpowiednio oceniać i dokładnie zdać sobie sprawę, czy stwierdzany przerost należy jeszcze do przerostu fizjologicznego, czy już patologicznego. [podobne: implanty Warszawa, stomatolog, stomatolog olsztyn ]

Kompensacja ze strony naczyn stwarza warunki ulatwiajace czynnosc serca

Kompensacja ze strony naczyń stwarza warunki ułatwiające czynność serca. Duszność w osłabieniu kurczliwości mięśnia sercowego powstaje duszność dyspnoe jako wyraz pobudzenia ośrodka oddechowego przez nagromadzony w nadmiarze dwutlenek węgla. Nagromadzenie dwutlenku węgla we krwi i przesunięcie pH w samym ośrodku oddechowym w stronę kwaśną pochodzi stąd, że w związku ze zwolnieniem krążenia w krwiobiegu, zwłaszcza małym, wymiana gazów pomiędzy krwią a płucami jest upośledzona. Pociąga to za sobą upośledzenie wymiany gazów pomiędzy krwią a tkankami, dotyczy również tkanki mózgowej i ośrodka oddechowego. Wtedy w ośrodku oddechowym nagromadzaj ą się kwaśne wytwory przemiany materii, które go podrażniają. Duszność, więc w chorobach serca jest pochodzenia ośrodkowego. Największą duszność widzimy w osłabieniu komory prawej, zwłaszcza po wysiłkach. W przewlekłych zastojach w płucach dołącza się jeszcze rozrost w nich tkanki łącznej i w związku z tym zmniejszenie się powierzchni oddechowej płuc z powodu uciśnięcia pęcherzyków płucnych. Duszność odgrywa pewną rolę w regulacji stężenia dwutlenku węgla we krwi, wzmożone, bowiem oddychanie usuwa z ustroju nadmiar dwutlenku węgla i utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Prócz tego wzmożone oddychanie wzmaga prężność tlenu w powietrzu pęcherzykowym, przez co nasycanie krwi tlenem jest sprawniejsze. [hasła pokrewne: stomatologia Kraków, implanty stomatologiczne warszawa, implanty zębowe ]