Zjawisko aglutynacji

Zjawisko aglutynacji nie wystąpi, gdy biorca ma te same cechy krwi, co dawca. Można jednak również przetoczyć krew mającą cechy odmienne. Krew np. grupy można przelać osobnikowi z grupy A lub B, krwinkom bowiem grupy jako nie posiadającym aglutynogenu zlepianie się nie grozi. Z tego wynika, że krew grupy może być przetoczona osobom tej samej i każdej innej grupy krwi. Krwinki grupy A mogą być przetoczone osobom nieposiadającym aglutyniny a, to znaczy grupie A i AB. Krwinki grupy B mogą być przetoczone osobom niemającym aglutyniny, to znaczy grupie B i AB. Odwrotnie, osoba z grupą może otrzymać krew tylko grupy 0, biorca grupy A – krew grupy A i 0, osoba grupy B krew grupy B i 0, biorca grupy AB krew tej samej i każdej innej grupy. Dzieje się tak, dlatego, że osocze biorcy grupy AB nie zawiera żadnych aglutynin. Cechy grupowe krwi dziedziczą się. Rozmieszczenie poszczególnych cech grupowych na globie ziemskim jest nierównomierne i waha się w znacznych granicach. [hasła pokrewne: stomatolog płock, stomatolog dziecięcy, Stomatolog Kraków ]

Etiologia procesów patologicznych

Wiemy np. , że bez prątka gruźlicy nie może powstać gruźlica, jednak po zakażeniu powstanie i przebieg choroby – zarówno w objawach klinicznych jak i morfologicznych – w dużej mierze zależy od wielu warunków zewnętrznych, jak odżywianie, rola mieszkania, charakter pracy i inne. Efekt więc wywołany bodźcem przyczynowym może być bardzo zmienny, gdyż bodziec wywołujący proces patologiczny może działać tylko w ściśle ustalonych warunkach, które mogą albo zwiększyć, albo zmniejszyć, albo wreszcie zniszczyć działanie bodźca. Te warunki same w sobie mogą być zupełnie przygodne i związane z oddziaływaniem na ustrój środowiska zewnętrznego. Że warunki zewnętrzne wpływają na przejaw działania bodźca, można wykazać doświadczalnie. Jeżeli wstrzykniemy żabie zarazki cholery, to nie stwierdzimy żadnych objawów patologicznych; jeżeli zaś żabę podgrzejemy w cieplarce, to zarazek cholery wywoła chorobę. Etiologia procesów patologicznych sprowadza się do poznania zarówno przyczyny jak i całego zespołu warunków, w których czynnik chorobotwórczy wywiera swoje działanie na ustrój. [przypisy: stomatolog olsztyn, implanty zębów, stomatolog ]