PRZETACZANIE KRWI

PRZETACZANIE KRWI Przetaczanie krwi jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów leczenia wielu chorób, zwłaszcza zaś chorób krwi. Najbardziej efektowne wyniki leczenia przez zastosowanie przetaczania krwi widzi się w stanach przebiegających z utratą krwi wywołaną uszkodzeniem naczyń. Nawet bardzo duża strata krwi może nie spowodować śmierci, jeżeli w czas zastosuje się ten zabieg. Dzisiaj, w związku z poznaniem biologicznej roli krwi, przetaczanie jej jest bardzo szeroko stosowane i zabieg ten często ratuje życie chorego. Przetaczanie krwi może jednak wywołać ciężkie objawy chorobowe, które są zależne od rozpuszczania się przetaczanych krwinek czerwonych w ustroju biorcy. Niebezpieczeństwo to zostało usunięte stosunkowo niedawno. Na początku bieżącego stulecia Landsteiner przez wykrycie izoaglutyniny w surowicy prawidłowej wykazał, że zdolność zlepiania krwinek obcych jest stałą cechą surowic osobników tego samego gatunku. Odkrycie Landsteinera, uzupełnione badaniami Dungema i Hirszfelda, doprowadziło do podziału krwi na cztery podstawowe grupy, a mianowicie 0, A, B, AB. Podstawą podziału krwi na te cztery zasadnicze grupy było stwierdzenie obecności w krwinkach czerwonych pewnych ciał, nazwanych aglutynogenami, oraz odpowiednich przeciwciał, zwanych aglutynilimi, znajdujących się w surowicy krwi. [hasła pokrewne: endometrioza wikipedia, herbapect ulotka, herbapect ulotka estetyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: cięcina eu endometrioza wikipedia herbapect ulotka