Tenofowir w zapobieganiu transmisji wirusa zapalenia wątroby typu B u matek z dużym obciążeniem wirusem ad

Ponadto, te badania mają niską Wynik Jakości, zgodnie z ostatnimi wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 5 Ponieważ zespół stwierdził, że skuteczność adiuwantowego matczynego leczenia przeciwwirusowego podczas ciąży pozostaje niejasna, wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia nie zawierają żadnych zaleceń dotyczących stosowania terapii antywirusowej w celu zapobiegania matce-opiece. transmisja dziecięca.5 W tym kontekście TDF, analog nukleotydu i silny inhibitor polimerazy HBV, 1,3,24,25 może być przydatny do zapobiegania transmisji matka-dziecko, 21-24,26, co jest kluczowym krokiem w kierunku globalnej eradykacji HBV i zmniejszenie częstości występowania raka wątroby .4,27,28 Dlatego zaprojektowaliśmy bieżące randomizowane, kontrolowane badanie w celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii TDF u matek, które mają poziom DNA HBV ponad 200 000 IU na mililitr.
Metody
Wersja próbna
Do tej próby użyliśmy wieloośrodkowego, otwartego, losowego, równoległego projektu grupowego. Od marca 2012 r. Do czerwca 2013 r. Pacjenci byli rekrutowani z ośrodków akademickich wyższego wykształcenia (ich standard opieki opisano w sekcji Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu) w pięciu regionach geograficznych Chin (wschód, południe zachód, północ i południowy zachód). Zapisy w każdym ośrodku przeprowadzono przy użyciu bloków i losowo dobrano do równowagi próbki. Korzystając z tabeli randomizacji, losowo przydzieliliśmy 200 matek w stosunku 1: 1, aby otrzymać standardową opiekę bez leczenia przeciwwirusowego lub otrzymać doustną dawkę 300 mg TDF (Viread, Gilead Sciences) codziennie, zaczynając od 30 do 32 tygodni ciąży do 4. tygodnia po porodzie. Uczestnicy byli obserwowani do 28 tygodnia po porodzie. Przy każdej wizycie przestrzegano schematu TDF za pomocą liczenia pigułek.
Przed porodem, wszystkie matki obserwowano co 4 tygodnie w celu oceny zdarzeń niepożądanych i wyników laboratoryjnych (testy chemiczne i hematologiczne, testy czynności wątroby i poziomy DNA HBV). Po porodzie wszystkie dyady matki i dziecka oceniano w 4, 12, 24 i 28 tygodniu po porodzie. Ponadto matki z grupy TDF uczestniczyły w wizytach w 8 i 16 tygodniu po porodzie w celu monitorowania wszelkich zdarzeń niepożądanych po zaprzestaniu stosowania TDF w okresie poporodowym. tydzień 4. Matki zostały poinstruowane, aby nie karmiły piersią swoich dzieci podczas okresu, w którym otrzymywały leczenie TDF29. Wszystkie niemowlęta otrzymały domięśniowo 200 IU globuliny odpornościowej wirusa zapalenia wątroby typu B i 10 .g szczepionki przeciw HBV (GlaxoSmithKline) w ciągu 12 godzin po urodzeniu.4,5,11 Ta sama dawka immunizacji czynnej lub biernej była podawana w tygodniu 4, po którym następowało dodatkowe szczepienie HBV w tygodniu 24.4,5,11
Kontrola oporności została przeprowadzona z użyciem bezpośredniego sekwencjonowania genomu HBV, gdy pacjenci mieli przełom wirusologiczny lub przedwcześnie przerwali TDF pomiędzy stanem wyjściowym a poporodowym w tygodniu 4.1. Pacjenci, którzy przerwali TDF i mieli poziom aminotransferazy alaninowej, który był powyżej górnej granicy normalnego zakresu (40 U na litr) monitorowano co 4 tygodnie przez 12 tygodni lub do znormalizowania poziomu aminotransferazy alaninowej, w zależności od tego, która z tych dawek była dłuższa.
[przypisy: skaza naczyniowa, stłuczona kość ogonowa, aknemycin plus cena ]

Powiązane tematy z artykułem: aknemycin plus cena skaza naczyniowa stłuczona kość ogonowa