Teoria szpikowa

Przyczyną odosobnionego schorzenia układu megakariocytów jest, według tej teorii, zahamowanie czynności dojrzewania megakariocytów przez wadliwie pracującą śledzionę. Powstająca wskutek tego trombopenia wywołuje niedokrzepliwość krwi i upośledzenie kurczliwości skrzepu. Prócz tego teoria ta przyjmuje istnienie zmniejszonej oporności naczyń włosowatych, które wykazują skłonność do pękania. Teoria śIedzionowa dopatruje się pierwotnego wpływu śledziony na powstawanie trombopenii. Według tej teorii śledziona nadmiernie niszczy płytki krwi, wskutek czego powstaje małopłytkowość. Nie tłumaczy ona jednak zmian w naczyniach, które wykazują w chorobie Werlhofa większą łamliwość. Teoria naczyniowa twierdzi, że zasadniczą rolę w powstawaniu krwawień odgrywa patologiczny stan naczyń włosowatych, trombopenia natomiast jest sprawą zależną od tego samego czynnika, który uszkadza naczynia. Trombopenia więc byłaby objawem towarzyszącym i sprzyjającym występowaniu krwawień. Teoria wątrobowa stara się zmiany we krwi i naczyniach związać z wadliwą czynnością wątroby. [przypisy: herbapect ulotka, laminektomia, herbapect ulotka Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: herbapect ulotka laminektomia skaza naczyniowa