Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 6

Jest możliwe, że poprawiona funkcja motoryczna u naszych pacjentów odzwierciedla hydrolizę nieorganicznego pirofosforanu lub jeszcze nierozpoznanego substratu TNSALP39. Chociaż leczenie ENB-0040 znacząco nasilało poziomy fosfatazy alkalicznej w surowicy u naszych pacjentów, nie znaleźliśmy dowodów na to, że prowadziło to do mineralizacji ektopowej. Obawialiśmy się, że wstrzyknięcia podskórne ENB-0040 mogą lokalnie lokować wapń i fosforan, ponieważ szczególnie wysoki poziom fosfatazy alkalicznej byłby obecny przejściowo w pobliżu kolagenu fibrylarnego, 40 ale nie zaobserwowano tego. Pomimo obecności zwapnienia w nerkach ośmiu pacjentów na początku badania, nie zgłoszono nowych przypadków nefrokalcykozy, a nefrokalcynoza ustąpiła u jednego pacjenta. Być może to odkrycie odzwierciedla redukcję, ale nie nadmierną korektę pozakomórkowych stężeń nieorganicznego pirofosforanu odzwierciedlonego przez poziomy PLP osocza, które zbliżyły się lub osiągnęły normalny zakres. Kraniosynostoza i dysmorfologia czaszki występują u około 40% niemowląt z hipofosfatazją.18 Podobny odsetek naszych pacjentów miał kraniosynostozę, co sugeruje, że leczenie ENB-0040 nie zmienia jej naturalnej historii.
Podsumowując, ENB-0040, rekombinowany ludzki TNSALP sprzężony z motywem deka-asparaginianu w celu celowania w kości, podawano przez jedną infuzję dożylną, a następnie wstrzyknięcia podskórne u dzieci z okołoporodową lub infekcyjną hipofosfatazją. Leczenie wiązało się z gojeniem się szkieletowych objawów hipofosfatazji, a także poprawą czynności oddechowej i ruchowej. U pacjentów otrzymujących ciągłą terapię ENB-0040 nadal obserwuje się poprawę, a u niektórych dzieci ponad 3 lata. ENB-0040 wydaje się być potencjalną terapią zastępczą enzymów u pacjentów z zagrażającą życiu hipofosfatazją, metaboliczną chorobą kości.
[patrz też: agnieszka precz instagram, almea cena, antybiotyk klabax ]

Powiązane tematy z artykułem: agnieszka precz instagram almea cena antybiotyk klabax