Ulipristal Acetate versus Placebo dla Fibroid Treatment przed operacją AD 6

Niedokrwistość skorygowano od 5 tygodnia u znacznie większej liczby pacjentów w grupach octanu uliprystalu niż w grupie placebo. Przy suplementacji żelaza niedokrwistość została ostatecznie skorygowana u większości pacjentów w grupie placebo, pomimo ciągłego krwawienia. Jednak suplementy żelaza mogą mieć niekorzystne zdarzenia, a absorpcja jest zmienna.36 Leczenie octanem uliprystalu zmniejszyło objętość mięśniaków bez obniżenia poziomu estradiolu, które znajdowały się w zakresie międzykomórkowym w grupach octanu uliprystalu. W przeciwieństwie do tego, agoniści GnRH znacznie obniżają poziom estrogenu, z towarzyszącym ryzykiem utraty kości37 i uderzeniami gorąca.38 W naszych badaniach częstość uderzeń gorąca była podobna w grupach octanu uliprystalu i placebo.
Wcześniejsze badania z udziałem kobiet leczonych octanem uliprystalu przez okres do 6 miesięcy wykazały przypadki zmian endometrialnych związanych z modulatorem receptora progesteronu, w tym zmiany torbieli gruczołowej, 24,27,32, ale nie badano odwracalności. W tym badaniu niefizjologiczne zmiany endometrialne obserwowano częściej u pacjentów otrzymujących octan uliprystalu niż u pacjentów otrzymujących placebo, ale zmiany te ustąpiły przed czasem oceny kontrolnej 6 miesięcy po zakończeniu okresu leczenia.
Ograniczeniem tego badania jest to, że czas trwania leczenia został ograniczony do 13 tygodni. Potrzeba więcej danych, aby poinformować o korzyściach i ryzyku długotrwałego leczenia octanem uliprystalu. Nasze badanie skupiło się na leczeniu przedoperacyjnym, ale nie zostało zaprojektowane w celu oceny możliwych różnic związanych z leczeniem w wynikach leczenia chirurgicznego.
Podsumowując, leczenie octanem uliprystalu (w dawce 5 mg lub 10 mg) przez 13 tygodni przed planowaną operacją było skuteczne w kontrolowaniu krwawienia, zmniejszaniu objętości mięśniaka i zmniejszaniu dyskomfortu u kobiet z krwotokiem miesiączkowym i niedokrwistością.
[hasła pokrewne: skaza krwotoczna naczyniowa, fenspogal cena, agnieszka precz instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: agnieszka precz instagram fenspogal cena skaza krwotoczna naczyniowa