Wiemy, ze krew tetnicza zawiera 20 % tlenu

Wiemy, że krew tętnicza zawiera 20 % tlenu, krew zaś żylna 12 % . Liczby te wskazuj ą, że zużycie tlenu w tkankach wynosi 8. %, czyli 40 % całego tlenu zawartego we krwi. Ta wielkość nazywa się współczynnikiem zużycia tlenu. Współczynnik zużycia tlenu zależy od zapotrzebowania komórek na tlen. Wiemy, że podczas ciężkiej pracy odsetek tlenu we krwi żylnej odpływającej z mięśni zmniejsza się do 8-10%, czyli odsetek zużycia tlenu zwiększa się do 50-60 %. Zużyciu tlenu sprzyja rozszerzenie naczyń włosowatych lub naprzemienne otwieranie się tych naczyń włosowatych, które w stanie spoczynku były zamknięte. Zwiększeniu się współczynnika zużycia tlenu sprzyja również zwiększone powstawanie kwasu mlekowego i dwutlenku węgla, co powoduje, obniżenie zdolności hemoglobiny do łączenia się z tlenem i szybszą dyfuzję tlenu ze krwi do tkanek. Opierając się na faktach fizjologicznych należy przyjąć, że pierwotną przyczyną sinicy w niewydolności krążenia jest zaburzenie przemiany gazowej w tkankach. [patrz też: koronografia powikłania, almea cena, fenspogal cena ]

Powiązane tematy z artykułem: almea cena fenspogal cena koronografia powikłania