wyrównawczy przyplyw chlonki

W myśl dawnych teorii, działanie krwi przetoczonej w przypadkach krwotoku sprowadzało się głównie do mechanizmu zastępczego, tj. wyrównania spadku ciśnienia spowodowanego stratą krwi oraz zastąpienia utraconej ilości krwinek. Nowsze teorie wychodzące również z działania zastępczego krwi przetoczonej podkreślały jeszcze jej działanie jako bardziej biologicznie czynnej tkanki zdolnej w pewnych warunkach do zachowania przez czas dłuższy swoich właściwości. Wszystkie jednak teorie były niewystarczające, gdyż nie ujmowały one fizjologicznych mechanizmów kompensacyjnych odgrywających zasadniczą rolę w wyrównaniu krążenia po ostrym krwotoku. Najważniejszymi mechanizmami kompensacyjnymi są: 1 wyrównawczy przypływ chłonki, 2 czynnik naczynioworuchowy, 3 mobilizacja krwi zdeponowanej, 4 regulacja czynności serca. Wszystkie te mechanizmy uruchamiane po ostrym krwotoku kierowane są przez układ nerwowy, szczególnie korę mózgową, jako najbardziej wrażliwą na głód tlenowy. W warunkach patologicznej odczynowości ustroju w krwotoku występuje zaburzenie mechanizmów kompensacyjnych i powstaje stan, który można nazwać zdekompensowaną utratą krwi. Według Spasokukockiego nie jest istotna dla ustroju ilość utraconej krwi, lecz stopień dekompensacji krwiobiegu po krwotoku. Autor ten i inni, badając mechanizmy kompensacji i dekompensacji w krwotokach, doszli do wniosku, że w ostrej utracie krwi krew przetoczona ma tylko w małym stopniu działanie zastępcze. [hasła pokrewne: cięcina eu, agnieszka precz instagram, flegatussin ]

Powiązane tematy z artykułem: agnieszka precz instagram cięcina eu flegatussin