Zjawisko aglutynacji

Zjawisko aglutynacji nie wystąpi, gdy biorca ma te same cechy krwi, co dawca. Można jednak również przetoczyć krew mającą cechy odmienne. Krew np. grupy można przelać osobnikowi z grupy A lub B, krwinkom bowiem grupy jako nie posiadającym aglutynogenu zlepianie się nie grozi. Z tego wynika, że krew grupy może być przetoczona osobom tej samej i każdej innej grupy krwi. Krwinki grupy A mogą być przetoczone osobom nieposiadającym aglutyniny a, to znaczy grupie A i AB. Krwinki grupy B mogą być przetoczone osobom niemającym aglutyniny, to znaczy grupie B i AB. Odwrotnie, osoba z grupą może otrzymać krew tylko grupy 0, biorca grupy A – krew grupy A i 0, osoba grupy B krew grupy B i 0, biorca grupy AB krew tej samej i każdej innej grupy. Dzieje się tak, dlatego, że osocze biorcy grupy AB nie zawiera żadnych aglutynin. Cechy grupowe krwi dziedziczą się. Rozmieszczenie poszczególnych cech grupowych na globie ziemskim jest nierównomierne i waha się w znacznych granicach. [hasła pokrewne: starcom głogów, stłuczona kość ogonowa, fenspogal cena ]

Powiązane tematy z artykułem: fenspogal cena starcom głogów stłuczona kość ogonowa