ZWIEKSZENIE PRACY SERCA

W przerwach międzyskurczowych następuje sprowadzenie zakłóconego metabolizmu serca i jego biochemicznych czynności do stanu wyrównania. Jasne jest, że w różnego rodzaju zaburzeniach krążenia zmienia się wielkość pracy serca albo w kierunku jej zwiększenia, albo zmniejszenia. Siła skurczu, a zatem i pracy serca, zmienia się również pod wpływem impulsów z układu nerwowego wegetatywnego, przy czym nerw współczulny zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego inotropizm dodatni, nerw zaś błędny zmniejsza ją inotropizm ujemny. ZWIĘKSZENIE PRACY SERCA U podstawy zwiększenia pracy serca leży zwiększenie objętości wyrzutowe j serca i zwiększenie częstości jego skurczów, czyli objętości minutowej. Zwiększenie objętości wyrzutowej serca powstaje dzięki wzmożonemu przypływowi krwi do serca i zwiększeniu jego wypełnienia w okresie rozkurczowym. Ta sprawa została ujęta przez Ssurlinga w prawo, które głosi, że zwiększone wypełnienie serca zwiększa siłę napięcia skurczu włókien mięśnia sercowego. Na napięcie mięśnia sercowego wpływa również stan układu nerwowego wegetatywnego, przy czym nerw współczulny zwiększa napięcie tonotropizm dodatni, nerw zaś błędny obniża je tonotropizm ujemny. Zwiększenie oporu dla opróżnienia serca również powoduje wzmożone napięcie i skurcz włókien mięśniowych, czyli wzmożoną pracę serca w celu przezwyciężenia powstałych trudności. [przypisy: objętość wyrzutowa serca, plamica krwotoczna, zwiedzak ]

Powiązane tematy z artykułem: objętość wyrzutowa serca plamica krwotoczna zwiedzak